Geluid

Degene die helderhorend is, hoort met een andere geluid als de eigen gedachte en hoort het antwoord op een vraag of krijgt adviezen, inzicht in een situatie.